Hoppa över navigation.
Hem
Säffle - Värmlands Snabbaste Landsbygd
10 ekonomiska föreningar och Säffle kommun har med stöd av EU byggt ett framtidssäkert bredbandsnät på Säffles landsbygd. Projektet avslutades hösten 2010 och omfattar drygt 920 km nät och över 2 300 abonnenter. Det motsvarar 95% av hushållen på landsbygden

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. måndag 2016 06 27, kl 19:00

2016-06-27 19:00
2016-06-27 21:00

Ordinarie årsstämma i Långseruds Fibernät ek. för. hålles måndag 27/6-2016, i Långseruds Bygdegård.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna.

Informationsmöten

Anslutning till fibernätet i Svanskog

Telia släcker ned telenäten för abonnenter anslutna till i Ödebyn
och Skäggebyn den 31 mars 2017.

Vi vill gärna informera om fördelarna med fiberanslutning.
Därför bjuder vi på fika med information och frågestund.
28 maj 2016 kl 15 i Ödebyns bygdegård.
11 juni 2016 kl 15 i Skäggebyns bygdegård.

ÅRSSTÄMMA 2016

2016-04-09 15:15
2016-04-09 17:17

MEDLEMMAR I SVANSKOG FIBERNÄT EKONOMISK FÖRENING KALLAS TILL
ÅRSSTÄMMA LÖRDAGEN DEN 9 APRIL KL 15 I ÖDEBYNS BYGDEGÅRD.
VÄLKOMNA!

Föreningsstämma Kila

2016-02-25 19:00
2016-02-25 21:00

Fiberföreningen skall ha föreningsstämma torsdagen den 25 februari 2015 kl 1900 i Kila församlingshem.

Fusionen genomförd

Fusionen är nu godkänd och genomförd.
Fiberföreningarna Gillberga, Huggenäs, Södra Näset, Stubbkärr-Bäckelid, Tveta och Södra Ny har gått samman med Säffle Landsbygdsnät (tidigare Bro fibernät). Fusionen godkändes den 29 december 2015.

Fusionsstämmor avslutade

De sex föreningar som ska fusionera med Bro fibernät har nu haft sina två extrastämmor och på dessa beslutat att godkänna fusionen.
Föreningarna går nu vidare med det praktiska arbetet när ekonomi och medlemsregister ska slås ihop.
Före den 16 oktober ska Bolagsverket ha mottagit en begäran om att verkställa fusionen.

Kallelse till extrastämma nummer 2

2015-09-16 19:00
2015-09-16 20:00

Kallelse till extra föreningsstämma
Alla medlemmar i Gillberga Fiber ekonomisk förening kallas härmed till extra föreningsstämma Onsdagen den 16 september 2015 kl. 19.00 i Kålsäters Bygdegård

Extrastämma Gillberga fiber

2015-08-27 19:00
2015-08-27 20:00

Gillberga fiber håller extrastämma i Kålsäters folkets hus den 27 augusti kl 19.00
Stämmans enda punkt är beslut om huruvida föreningen ska ingå i fusionen tillsammans med fiberföreningarna i Bro, Tveta, Södra Näset, Södra Ny, Huggenäs och Stubbkärr Bäckelid.

Frågor och svar om föreningsfusionen

Föreningarna Bro, Gillberga, S:a Näset, Huggenäs, Södra Ny, Tveta och Bäckelid-Stubbkärr har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om fusion av föreningarna. Arbetet påbörjades med extrastämmorna som hölls tidigare i vår och ska fullföljas med extrastämmor i höst.

Kort information från årsstämman i Långseruds Fibernät ek. för.

Årsstämman hölls den 25:e juni 2015.
Omval skedde på samtliga positioner, sånär som på en suppleant som avsagt sig vidare uppdrag. Ny suppleant blev Agneta Bäckström.
Årsredovisningar och revisionsberättelse godkändes och framlagd budget antogs enligt styrelsens förslag.

Prenumerera på innehåll